Ωτορινολαρυγγολογία

-

Οφθαλμολογία 

-

MEDICAL LITEΗ εταιρία MEDICAL LITE A.E. ιδρύθηκε το 1987 με έδρα τον Πειραιά. Τα τελευταία περίπου τριάντα πέντε χρόνια δραστηριοποιείται στην κατασκευή, εισαγωγή, διάθεση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον χώρο της Ωτορινολαρυγγολογίας και της Οφθαλμολογίας.

Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μεγάλους ιατρικούς οίκους του εξωτερικού με προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας και συνεργάζεται με αξιόλογες Ελληνικές εταιρίες, ενώ στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται τόσο δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, όσο και ιδιώτες γιατροί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εξειδίκευση στον ιατρικό χώρο και η πολύχρονη πείρα των στελεχών της σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία επιτρέπει στην εταιρία να παρέχει αξιόπιστες λύσεις, προσαρμοσμένες πλήρως στις ανάγκες των πελατών της, καθώς και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη.

Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, I3485:2016 καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

MEDICAL LITE Α.Ε. - ΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ