ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η τεχνική υποστήριξη των πελατών είναι κύριο μέλημα της εταιρίας μας και απόδειξη σεβασμού και φροντίδας προς τον πελάτη.
Το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη από το σχεδιασμό του ιατρείου και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού μέχρι την εγκατάσταση καθώς και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη μετά την πώληση.
             
Το τεχνικό τμήμα είναι εξουσιοδοτημένο για την πλήρη υποστήριξή του συνόλου των μηχανημάτων που η εταιρία διακινεί στην αγορά και εξοπλισμένο με γνήσια ανταλλακτικά.
Διαθέτει πλήρη μονάδα βαθμονόμησης ακουολογικών μηχανημάτων πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ Α.Ε. (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε).